Verantwoording

Jaarverslag

De Stichting Bijzondere Vakantie Staphorst is opgericht op 17 januari 2019.

In mei 2019 hebben we een geweldige vakantieweek gehad met 18 gasten en ongeveer 10  vrijwilligers.

Helaas hebben de vakanties in 2020 en 2021 door Covid-19 geen doorgang kunnen vinden.

In 2022 hebben wij weer een vakantie kunnen organiseren.

In de week van 9 mei zijn we naar De Vrije Vogel te Elsloo geweest.

Dit jaar hopen wij op 8 mei weer met ruim 20 gasten naar De Vrije Vogel te gaan.

 

Financieel overzicht van de stichting

 

Onderstaand een overzicht van de financiële positie van de stichting over de jaren 2019 t/m 2021:

SBV 2021 jaarrekening

Jaarrekening 2022 SBV Staphorst

 

De stichting heeft voor het doen van aanbetalingen voor de vakantieweek een financiële buffer nodig van ongeveer € 20.000.

Momenteel heeft de stichting  ruim € 22.000 beschikbaar .

Met de bijdragen van de gasten  is dit voldoende om ook voor 2023  een vakantie te organiseren.

 

De  begroting voor  het jaar 2023 is als volgt:

Lasten:

Kosten vakantieweek                    € 15.500

Kosten vervoer vakantieweek     €    1.400

Bestuurs- en vergaderkosten      €      600

Overige algemene kosten             €   1.500

Totaal uitgaven                                                                     €  19.000

Baten:

Sponsoring Nachtvolleybal              € 9.500

Bijdragen gasten                                € 8.500

Sponsoren, giften en  partners       €    500

Totaal  baten                                                                          €  18.500

———————————————————————————————————————–

Negatief saldo begroting 2023                                          €      500

———————————————————————————————————————–

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden.

Voor bepaalde kosten kunnen kostendeclaraties ingediend worden.