Wat doen wij

Doelstelling en visie

Het doel van onze stichting is het organiseren en aanbieden van medisch verzorgde en begeleide vakanties en dagtochten en reizen aan personen met een beperking of (chronische) ziekte. Wij zoeken o.a. een accommodatie, waar iedereen zichzelf kan zijn en om samen plezier en ontspanning te beleven. De activiteiten en de zorg, kunnen wij voor de gasten aanbieden door en dankzij onze vrijwilligers. Samen maken we er, met veel aandacht, een gezellige vakantie van.

Beleidsplan

Doelstelling

Het doel van onze stichting is het organiseren en aanbieden van medisch verzorgde en begeleide vakanties, dagtochten en reizen aan personen met een beperking of een(chronische) ziekte. Zij moeten wel in de gemeente Staphorst wonen.

Wie zijn er betrokken?

Het algemene bestuur
– Vrijwilligers
– Sponsoren

Sponsoren en partners
Het maatschappelijk verantwoord karakter van de Stichting Bijzondere Vakantie Staphorst zal van waarde zijn voor de sponsoren. In ruil voor deze samenwerking krijgen de sponsoren en partners positieve aandacht en worden de sponsoren en partners zichtbaar in pers en media.
Denk hierbij aan: website, sociaal media (gedeelde content), nieuwsbrieven,  maar ook kranten, tijdschriften en dagbladen.

Doneer 

Maatschappelijke betrokkenheid wordt vergroot door op een laagdrempelige, eenvoudige manier een goede daad te doen om haar directe medemens te steunen. De zichtbaarheid en waardering van deze goede daad vergroot de sympathiek in haar directe omgeving en geeft direct een goed gevoel. Dit werkt aanstekelijk en zal zich als een olievlek verspreiden, via o.a. deze site.
Sponsoren en partners kunnen een bedrag doneren wat ten goede komt aan de doelgroep van de stichting.

Organisatiestructuur

Bestuur

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting en dient primair het belang van de Stichting  Bijzondere Vakantie Staphorst. Bij de beleidsvorming maakt het algemeen bestuur een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. De bestuursleden die het beleid bepalen ontvangen voor de in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning.

Vrijwilligers

Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de stichting. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich inzet met een sociaal gevoel voor de gasten. Zij zullen worden ondersteund door een vakantiecoördinator en het algemeen bestuur.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter.
Dhr. H. van de Weem
De Eugte 14
7951 WE Staphorst
Tel: 0522-795097

Penningmeester
Dhr. R. Kuiper
Bakboord 36
7944 SW Meppel

Secretariaat
Mevr. J. Kuiper
Oude Rijksweg 557
7954 GM Rouveen

Vakantie coördinator
Mevr. J. de Lange
De Eugte 14
7951 WE Staphorst